Wij werden er op attent gemaakt dat de districtshow van de Nederlandse Hangoor Dwergenclub niet vermeld stond in ons vraagprogramma. Hoe dit gekomen is weten wij (nog) niet maar hebben dit inmiddels hersteld. Onze excuses hiervoor.

Dhr. G Kellermann, genoemd als keurmeester voor de BKU rassen, keurt deze rassen niet.
Hiervoor komt nog een mogelijke vervanger.

 

De Oneto is het ontmoetingsplatform voor de kleindiersport in Oost-Nederland. Om dit gemis vanwege het niet doorgaan van de Oneto 2016 (Vogelgriep) in te vullen heeft hoofdsponsor Garvo in samenwerking met de Oneto een open weekend georganiseerd.
Uitgenodigd waren alle besturen en leden van de aangesloten verenigingen, speciaalclubs, vrijwilligers, inzenders, keurmeesters, klanten, wederverkopers en iedereen die geïnteresseerd is in wat Garvo doet, kan, wil en waarom dit voer naar ons hart is.
Het zonovergoten weekend was professioneel georganiseerd waarbij de familie Garretsen en hun medewerkers alle registers hadden opengetrokken – inclusief foodtrucks - om eenieder onvermoeid te woord te staan wat het gevoel van samen de hobby beleven met gezonde dieren versterkte. De Oneto als trefpunt van de kleindierliefhebberij heeft zich afgelopen weekend tijdelijk verplaatst naar Drempt.
Garvo, bedankt voor dit geweldige weekend!

Aan: alle besturen en leden van de bij de Oneto aangesloten verenigingen;
alle besturen en leden van de bij de Oneto ondergebrachte verenigingen, Parkieten sociëteit, Enschedese Vogel Vereniging, Aviornis;
alle besturen en leden van de bij de Oneto aangesloten speciaalclubs (Club-, Districtshow);
alle medewerkers / vrijwilligers van de Oneto;
alle inzenders van de Oneto;
alle bestuursleden van de Oneto;
alle bestuursleden van de NBS, KLN, KLG, KLO;
Redacties Kleindierpublicaties, BoerenVee.


Beste kleindierliefhebbers,


Helaas is onze kleindierenshow, de Oneto, vanwege de vogelgriep beperkende maatregelen in december 2016 afgelast. Hiermee hebben we niet alleen onze dieren niet kunnen samenbrengen voor een kundige beoordeling, maar hebben we elkaar ook niet kunnen ontmoeten.
We spreken tegenwoordig veel over de sociale media, maar het samenkomen op de Oneto is een belangrijk sociaal platvorm voor onze hobby met een groots verleden en een toekomst die we samen moeten vormgeven.


In overleg met onze hoofdsponsor Garvo hebben we dit gemis aan samenzijn besproken en de lijn getrokken dat ‘De hobby gaat door!’ Een tentoonstelling zit er momenteel niet in, maar het samenkomen om bij te praten gaan we organiseren, en wel op zaterdag 20 mei 2017 bij onze hoofdsponsor Garvo.

Lees verder >>

Oneto 2016 gaat niet door.

I.v.m. de vogelgriep is Oneto 2016 afgelast

Aanvullende gegevens