Aan: alle besturen en leden van de bij de Oneto aangesloten verenigingen;
alle besturen en leden van de bij de Oneto ondergebrachte verenigingen, Parkieten sociëteit, Enschedese Vogel Vereniging, Aviornis;
alle besturen en leden van de bij de Oneto aangesloten speciaalclubs (Club-, Districtshow);
alle medewerkers / vrijwilligers van de Oneto;
alle inzenders van de Oneto;
alle bestuursleden van de Oneto;
alle bestuursleden van de NBS, KLN, KLG, KLO;
Redacties Kleindierpublicaties, BoerenVee.


Beste kleindierliefhebbers,


Helaas is onze kleindierenshow, de Oneto, vanwege de vogelgriep beperkende maatregelen in december 2016 afgelast. Hiermee hebben we niet alleen onze dieren niet kunnen samenbrengen voor een kundige beoordeling, maar hebben we elkaar ook niet kunnen ontmoeten.
We spreken tegenwoordig veel over de sociale media, maar het samenkomen op de Oneto is een belangrijk sociaal platvorm voor onze hobby met een groots verleden en een toekomst die we samen moeten vormgeven.


In overleg met onze hoofdsponsor Garvo hebben we dit gemis aan samenzijn besproken en de lijn getrokken dat ‘De hobby gaat door!’ Een tentoonstelling zit er momenteel niet in, maar het samenkomen om bij te praten gaan we organiseren, en wel op zaterdag 20 mei 2017 bij onze hoofdsponsor Garvo.

Lees verder >>

Oneto 2016 gaat niet door.

I.v.m. de vogelgriep is Oneto 2016 afgelast

De Engelse Modena Club brengt een districtshow onder bij de a.s.tentoonstelling van Oneto.

De Engelse Modena's zullen gekeurd worden door dhr. Edwin Houpst  uit Denemarken.

Op zondag 13 december zijn er 35 vijftallen eieren van ras kippen gekeurd.
Eier-keurmeester D. de Jong heeft menig fokker vooral over de  kwaliteit van eiwit en dooier kunnen leren.

Bij de beoordeling van de eieren is de keuring gesplitst in uitwendige staat en de inwendige staat.
De prijzen zijn voor het uiterlijk van de vijftallen gegeven.

1ste prijs met eieren van de Welsumer : Harrie Pelgrim uit Bussloo
2de prijs met eieren van de Barnevelder: G. Knoef uit Zenderen
3de prijs met eieren van het Hollandshoen kriel: J. Donderwinkel uit Groenlo

Meer foto's over de eierkeuring vind u hier.

Aanvullende gegevens