De volgende dieren staan in de open verkoopklasse van Oneto te koop. Deze dieren mogen direct na de eventuele verkoop meegenomen worden.

Op zondag 13 december zal de bekende eierkeurmeester Dirk de Jong op Oneto een eierkeuring verzorgen. Dirk zal dit op zijn on na volgzame manier doen.
Er zijn enkele prijzen te winnen om het aantrekkelijk te maken voor de inzender.
Oneto vraagt inzenders om 5 eieren per ras in te leveren, zodat het ook voor de bezoeker een aantrekkelijk, maar vooral een leerzaam schouwspel wordt.
Inleveren van de de eieren graag in eierdoos, voorzien van naam en adres. Dit kan op donderdag 10 of vrijdag 11 december in Hangar 11.

Door het niet doorgaan vorig jaar van de show geeft de NBS 2 ere-certificaten per keurmeester uit.

De totaal aanwezige kooien van de Oneto waren de laatste jaren niet echt meer onderhouden en/of gerepareerd.
Bij navraag door Jan Nijhuis hebben de volgende heren toegezegd om te komen helpen. Jan Haeke, Nico Spruyt, Thijs Akkerman, Harrie Meulenkamp, Harrie te Lintelo en ondergetekende.

Wij zijn trots op de jeugd van Laren die gedurende 40 jaar dit bijzondere evenement op de landelijke kaart hebben gezet.
Het heeft zeker zijn uitstraling in onze totale liefhebberij en hopen dat dit nog jaren mag blijven bestaan.
www.jeugdshow.nl

Aanvullende gegevens