Aan: alle besturen en leden van de bij de Oneto aangesloten verenigingen;
alle besturen en leden van de bij de Oneto ondergebrachte verenigingen, Parkieten sociëteit, Enschedese Vogel Vereniging, Aviornis;
alle besturen en leden van de bij de Oneto aangesloten speciaalclubs (Club-, Districtshow);
alle medewerkers / vrijwilligers van de Oneto;
alle inzenders van de Oneto;
alle bestuursleden van de Oneto;
alle bestuursleden van de NBS, KLN, KLG, KLO;
Redacties Kleindierpublicaties, BoerenVee.


Beste kleindierliefhebbers,


Helaas is onze kleindierenshow, de Oneto, vanwege de vogelgriep beperkende maatregelen in december 2016 afgelast. Hiermee hebben we niet alleen onze dieren niet kunnen samenbrengen voor een kundige beoordeling, maar hebben we elkaar ook niet kunnen ontmoeten.
We spreken tegenwoordig veel over de sociale media, maar het samenkomen op de Oneto is een belangrijk sociaal platvorm voor onze hobby met een groots verleden en een toekomst die we samen moeten vormgeven.


In overleg met onze hoofdsponsor Garvo hebben we dit gemis aan samenzijn besproken en de lijn getrokken dat ‘De hobby gaat door!’ Een tentoonstelling zit er momenteel niet in, maar het samenkomen om bij te praten gaan we organiseren, en wel op zaterdag 20 mei 2017 bij onze hoofdsponsor Garvo.

Lees verder >>

Aanvullende gegevens