De totaal aanwezige kooien van de Oneto waren de laatste jaren niet echt meer onderhouden en/of gerepareerd.
Bij navraag door Jan Nijhuis hebben de volgende heren toegezegd om te komen helpen. Jan Haeke, Nico Spruyt, Thijs Akkerman, Harrie Meulenkamp, Harrie te Lintelo en ondergetekende.


Vorig jaar augustus is een begin gemaakt door de maten 70/70 – 60/60 en 40/40 te repareren. Dit jaar hebben vier van de heren in twee dagdelen alle kooien 50/50 nagekeken.
Ter plaatse werden kooien gerepareerd en wat groter onderhoud nodig had is voor het laswerk meegenomen door Jan Nijhuis en een 40-tal nieuwe bakken worden gemaakt door Jan Haeke.
Het worden geen nieuwe kooien en wij zijn ons ervan bewust dat er enkele twijfel gevallen tussen zitten om wel of niet te bewaren, maar over het geheel kunnen we weer enkele jaren vooruit.

Heren bedankt.

Namens de ONETO
Bennie Busschers

Aanvullende gegevens