Op zaterdag 3 december vanaf 15.00 uur wordt er een hanenkraai wedstrijd gehouden. Hiervoor wagen wij mannelijke hoenders, dwerghoenders of Serama's. Om vervolgens in een "spannende kraairace" te kijken welke haan het vaakst kraait .

Prijzen:
1'prijs    € 10,00
2"prijs    €  7,50
3"prijs    € 5,00

Er zijn geen inschrijf kosten aan verbonden.
Ook voor de hanenkraai wedstrijd geldt:
Aan deze wedstrijd mogen alleen hoenders, dwerghoenders en Serama’s worden toegelaten van fokkers die al hun hierboven genoemde dieren hebben laten enten tegen pseudo-vogelpest. (NCD) Elke inzending hoenders,
Dwerghoenders en Serama’s  dient vergezeld te zijn van een kopie van de ent verklaring. Deze ent verklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en door de dierenarts die de enting heeft verricht. De ent verklaring dient een opgave te bevatten van het ras, het aantal dieren, hun gemiddelde leeftijd en de ringnummers van de betreffende dieren. Uit de verklaring dient voorts te blijken dat de dieren van de betreffende fokker tenminste twee weken en ten hoogste vijf maanden voor de aanvang van de tentoonstelling zijn geënt volgens een toegestane methode. Het origineel van de ent verklaring wordt bewaard bij de vereniging waarvan men lid is.

Aanvullende gegevens